W piątek 22 marca o godzinie 19 odbędzie się walne zebranie członków w kawiarni Grota Parkowa.