Sekretariat Klubu/Spotkania w Klubie

 osoba odpowiedzialna: Paweł Hrabis (INFO.ZARZAD.PKMBP@wp.pl)

Puławy ul Słowackiego 2 (budynek dawnej Przemysłówki),

I piętro ostatnie drzwi po lewej (lok 101).

Spotkania klubowe/sekretariat/ zapisy do Klubu odbywają się we wskazany wtorek/czwartek w godz.19.00-21.00 (często dłużej)

W inne dni spotkania zaplanowane w grupach tematycznych:

 

 

 Osobą funkcyjną  odpowiedzialną za  wydawanie kierownikom strzelań sprzętu na zajęcia Sekcji Strzeleckiej (klucze do strzelnic, książki pobytu na strzelnicy, apteczki IFAK, radiotelefonów,gongów itp) jest Tomasz Szychowski

Osoba ta odpowiada za czystość i porządek w pomieszczeniach Klubowych oraz prawidłowość wykorzystywania Klubu zgodnie z jego przeznaczeniem.  W Klubie jest kategoryczny zakaz spożywania alkoholu. Wnoszenie broni i amunicji mile widziane.

Przejdź do paska narzędzi