Osoby funkcyjne

KADRA KLUBU   – osoby, które biorą czynny udział w pracach Klubu, dbają o bezpieczeństwo na strzelnicach w trakcie przeprowadzania zawodów, zajęć z młodzieżą, Sekcji Strzeleckiej PKMBP, są realnie zainteresowani aby nasz Klub działał a nie był tylko martwym tworem produkującym pozwolenia na posiadanie broni:

Mariusz Marek – ds. młodzieży  (zarzad_mm@pkmbp.pulawy.pl)
Mariusz Michałek prowadzący strzelania
Marcin Żyła – paramedyk

wsparcie Kadry
Sebastian Szulowski, Jarek Seredyn, Krzysztof Rudzki  (Klub Kolekcjonera)

Organizacja strzelań klubowych:
Hubert Stefanyszyn i Radosław Bratoszewski