Zarząd Stowarzyszenia:

 
Prezes Zarządu PKMBP: Paweł Hrabis     e-mail: prezes@pkmbp.pulawy.pl
Sekretarz: Marek Kiecana     e-mail: sekretarz@pkmbp.pulawy.pl
Skarbnik: Paweł Wieczorek     e-mail: skarbnik@pkmbp.pulawy.pl

Członek Zarządu:   

Mariusz Marek     e-mail: zarzad_mm@pkmbp.pulawy.pl

/ds. młodzieży- organizacja pracy  Akademii Strzeleckiej/.

Radosław Bratoszewski     e-mail: zarzad_rb@pkmbp.pulawy.pl

/ds.  dorosłych – organizacja pracy Sekcji Strzeleckiej i Klubu Kolekcjonera/.