Osoby funkcyjne w  Klubie

 
Prezes Tomasz Czopek  (pkmbp@poczta.pl)
vice-prezes  Paweł Hrabis (INFO.ZARZAD.PKMBP@wp.pl)
członek Zarządu Klubu Tomasz Szychowski.

sekretarz Katarzyna/Daniel Kowalczyk (zaświadczenia do WPA,przyjmowanie deklaracji członkowskich)

nadzór nad spotkaniami klubowymi na strzelnicy – Tomasz Szychowski, pomagają Irek Kraczyk, Slawek Miśtak

organizacja spotkań  w Klubie – Pawel Hrabis, pomaga Marcin Szymanek

administrator strony www. – Marek Kiecana

KADRA KLUBU  (Irek Krawczyk, Tomasz Szychowski) – osoby, które biorą czynny udział w pracach Klubu czyli są na każde wezwanie, co tydzień a czasami i częściej (bywało, że 4-5 dni w tygodniu), dbają o bezpieczeństwo na strzelnicach w trakcie przeprowadzania zawodów, zajęć z młodzieżą, Sekcji Strzeleckiej PKMBP, są realnie zainteresowani aby nasz Klub działał a nie był tylko martwym tworem produkującym pozwolenia na posiadanie broni.

wsparcie Kadry
Sebastian Szulowski, Jarek Seredyn, Krzysztof Rudzki  (Klub Kolekcjonera)

 

Przejdź do paska narzędzi