Naszym nadrzędnym działaniem jako stowarzyszenia jest promocja i rozwój strzelectwa w powiecie puławskim poprzez pracę społeczną  na rzecz  młodzieży (Akademia Strzelecka dla juniorów).

Równocześnie w swoich szeregach pragniemy skupić osoby zainteresowane bronią palną  (Klub Kolekcjonera) jak i entuzjastów spędzania wolnego czasu na strzelnicy (Sekcja Strzelecka).

 

Jako aktywiści pozarządowi chcielibyśmy:

– stworzyć warunki do utworzenia w każdej szkole na terenie miasta Puławy i w miejscowościach ościennych strzelnicy pneumatycznej,

– zainteresować władze miejskie i samorządowe pomysłem wspólnego zorganizowania ogólnodostępnej strzelnicy miejskiej w Puławach.

Nasz obecny cel krótkoterminowe to:

 -dalszy rozwój sekcji młodzieżowych w powiecie puławskim

Klub jest inicjatorem i współorganizatorem:

-Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej 

 

 

info@pkmbp.pulawy.pl  | NIP: 716-281-65-63  |  REGON: 361002960  |  konto BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0405 4290