Pozwolenie na broń

Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 roku art. 10.3 par. 5 członkostwo w naszym stowarzyszeniu umożliwia ubieganie się o posiadanie broni do celów kolekcjonerskich (ustawowa ważna przyczyna posiadania broni).

 

Procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni w celach kolekcjonerskich:

1.Otrzymujemy od przedstawiciela PKMBP zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

2.Uzyskujemy orzeczenie psychologiczne oraz lekarskie (badania: psychiatra, okulista, badanie glukozy we krwi) – zgodnie z listą lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń w sprawie posiadania broni.

3.Następnie udajemy się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji stosownie do miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną w celach kolekcjonerskich z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł za wydanie pozwolenia na broń oraz  opłaty 1150 zł za przeprowadzenie egzaminów: ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz praktycznego.

Zakres egzaminu: znajomość przepisów Ustawy o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 rokuoraz przepisów wydanych na jej podstawie, znajomość przepisów Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią oraz egzamin praktyczny na strzelnicy.

Wykaz uprawnionych lekarzy (dla woj. lubelskiego)

Wykaz uprawnionych psychologów (dla woj. lubelskiego)

Strona WPA komendy w Lublinie – pozwolenia kolekcjonerskie – Krzysztof Widomski – pok. 275 (ostatnie, drugie piętro); przyjmowanie interesantów poniedziałki  godz. 10-17, czwartki godz.  9-15.

Pełna lista aktów wykonawczych do Ustawy

Spróbuj swoich sił z niektórymi pytaniami egzaminacyjnymi. (Uwaga, testy na stronie zawierają również pytania spoza zakresu egzaminu na uzyskanie pozwolenia).

 

6A0D3Um