Spotkania Klubowiczów na strzelnicy

 odpowiedzialny: Tomasz Szychowski, pomagają Irek Kraczyk, Slawek Miśtak

Raz w miesiącu, wybrana niedziela – spotkanie Klubowe na strzelnicy

 

Dodatkowo członkowie Klubu mogą samodzielnie korzystać z zaprzyjaznionych strzelnic po  uzgodnieniu tego faktu z gospodarzami  strzelnic i okazaniu legitymacji PKMBP.

 

Kierownicy Strzelań odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzanie spotkań Sekcji Strzeleckiej na strzelnicach (odpowiadają za bezpieczeństwo).  Na zajęcia Sekcji Strzeleckiej pobierają od osoby funkcyjnej w  sekretariacie  Klubu: klucze do strzelnicy, książkę pobytu na strzelnicy, apteczkę IFAK, radiotelefony.

1.Ireneusz Krawczyk

2. Tomasz Szychowski

3. Sławek Miśtak

Osoby te są objęte cyklicznymi bezpłatnymi szkoleniami oraz  seminariami  z zakresu

1.

przepisów i procedur  dotyczących bezpiecznego przeprowadzania strzelań z broni palnej (wytyczne  zgodnie z Rozporządzeniem o wzorcowm  regulaminie strzelnicy, MON, LOK, PZSS, zajęcia komercyjne i przeprowadzane w sposób zwyczajowy)

2.

pierwszej pomocy w przypadku ran postrzałowych-wykorzystanie apteczki IFAK

3.

procedur na wypadek zaistnienia sytuacji  wyjątkowych na strzelnicy

(samobójstwo uczestnika zajęc, próba zaboru broni, aktive shooter)

4.

podstaw pracy instruktora strzelectwa

Przejdź do paska narzędzi