Spotkania komitetu organizującego Zlot  oraz redakcji magazynu Pro ARMA:

11 stycznia, 25 stycznia. W lutym ustalimy  kolejne terminy spotkań.

Komitet organizacyjny:

Tomasz Czopek- ogólna koncepcja imprezy

Marek Kiecana- strona www/ facebook

Roman Woch- media, artykuły do prasy

Andrzej Kuszyk- koordynuje fizyczne przeprowadzenie imprezy

Sławek Zalewski- materiały promocyjne

data Zlotu: 3 marca 2018r